Missie en doel

DCG heeft verschillende doelgroepen die een rol spelen in de dagelijkse werking.

• De leden (82), uit alle mogelijke sectoren die in Gent actief zijn
• De structurele partners (9)
• Innovatieve bedrijven
• De belanghebbenden (nu vertaald in 2750 e-mailadressen)
• De stad Gent en alle daaraan verbonden diensten
• De media – lokaal en nationaal
• De Gentse bevolking en bredere regio

Wat
Community Gent is het samenwerkingsplatform in Gent met alle organisaties en instellingen uit de Gentse wereld van onderwijs en wetenschap, cultuur, economie, zorg en sport.

• Community Gent is een onafhankelijke groep mensen, korte lijnen, vlakke structuur
• CG is GEEN vereniging, maar een partnership met de stad als entiteit van burgers om van Gent en onze Provincie een nog betere plaats te maken
• Provincie? Gent als een centrale hub/magneet – in-en uitgaande beweging

Twee doelstellingen
① dialoog versterken tussen de belanghebbenden onderling alsook met de stad Gent en haar regio en dit door kennisdeling en het verbinden van organisaties;
② als city challenger een klankbordfunctie te vervullen t.a.v. het stadsbeleid

Community Gent (DCG) is een organisatie die als hoofdtaak heeft Gentenaars (of “Gent gebruikers”) te verbinden rond één centraal gegeven

Gent nóg beter maken dan nu om in te wonen, leven, werken. 

 

We kunnen daarbij steunen op heel wat bestaande en positieve elementen zoals:

•  de kracht en historiek van Gent als stad
•  de positieve uitstraling van de Provincie
•  de economische kracht van de regio
•  de fierheid Gentenaar te zijn
•  het vernieuwende beleid van de politici: de investeringen in mobiliteit en onderwijs om er maar enkele te noemen. 

Deze manier van werken kan worden samengevat onder de noemer “connecting the dots”, de juiste partners bij elkaar brengen met de juiste ideeën. DCG brengt mensen bij elkaar, zowel met een functionele als een emotionele doelstelling. Mensen die elkaar niet kennen, werken ook niet samen. Mensen die elkaar leren kennen, leren elkaar vertrouwen en besluiten dan om samen te werken.

 

Wat maakt DCG uniek (USP’s)?

Er bestaat geen andere organisatie in Gent die zoveel bestaande organisaties verenigt en verbindt;

•  DCG slaat een horizontale brug tussen groot en klein, los van de specifieke verticale werking van elke organisatie; sàmen, niet in isolatie;
•  DCG faciliteert en “maakt mogelijk” waar individuele organisaties niet steeds in slagen;
•  DCG verbindt niet alleen de grote bekende merken, maar is er ook vooral voor de kleinere organisaties die echt onze steun nodig hebben;
•  Gent heeft zijn eigen DNA en de taak van DCG is dat DNA aan te scherpen met als doel een eigen identiteit te creëren die Gent beter en sterker maakt;
•  Eigen initiatieven worden afgewisseld met steun aan bestaande organisaties (via ons platform); dat platform is 2000 mensen sterk ondertussen;
•  Gent is een “wijze” stad met vele troeven die te weinig worden aangewend;
•  DCG brengt alle actoren samen rond één centraal idee (Gents DNA versterken), en dat verschillende keren per jaar.