Community Gent

Gent2030 en “Talent in Gent – workshop"

25/6/2024
Vanaf 18u
Muziekclub

Save-the-date 25 juni 2024 – vanaf 18u

Gent is ambitieus en wil Europese Culturele Hoofdstad worden in 2030. Om die kandidatuur kracht bij te zetten is een bidbook in ontwikkeling dat culturele-artistieke invulling moet geven aan onze kandidatuur. Dat bidbook moet ten laatste op 2 september ingediend worden bij Europa.

Omdat de titel Culturele Hoofdstad ook meer omvat dan enkel cultuur, organiseert Community Gent een aantal workshops die het sociaaleconomische aspect van de kandidatuur moeten ondersteunen. Gent heeft als stad immers zoveel troeven die ervoor zorgen dat het talent dat hier aanwezig is, en hier komt studeren, ook met veel plezier in Gent wil blijven om te leven, wonen, en werken. Of een bedrijf oprichten en als zelfstandige een expertise opzetten.

Die expertise trekt ook expats aan die met plezier het al aanwezige talent komen versterken!

Om al die ambitie en power scherp te stellen en te activeren organiseren wij op dinsdag 25/6 vanaf 18u een workshop in de Muziekclub van het Wintercircus (op verdieping -2). Meteen een unieke gelegenheid om de sfeer van het Wintercircus ook eens te voelen, ruiken, en beleven.

Partners

Community Gent is een ontmoetingsplaats waar mensen en organisaties elkaar ontmoeten met als doel zich actief in te spannen om van Gent als community een nog betere plaats te maken om te leven, wonen, werken. De Community Gent faciliteert, geeft de mogelijkheid om…, maar stelt zichzelf niet centraal. De Community Gent “enabled”, en maakt samenwerking en creativiteit mogelijk, vooral door onbekenden aan elkaar voor te stellen en samen-werken te stimuleren.

Community Gent (DCG) is een organisatie die als hoofdtaak heeft Gentenaars (of “Gent gebruikers”) te verbinden rond één centraal gegeven: Gent nóg beter maken dan nu om in te wonen, leven, werken. We kunnen daarbij steunen op heel wat bestaande en positieve elementen zoals:

• de kracht en historiek van Gent als stad
• de positieve uitstraling van de Provincie
• de economische kracht van de regio
• de fierheid Gentenaar te zijn
• het vernieuwende beleid van de politici: de investeringen in mobiliteit en onderwijs om er maar enkele te noemen.

Deze manier van werken kan worden samengevat onder de noemer “connecting the dots”, de juiste partners bij elkaar brengen met de juiste ideeën. DCG brengt mensen bij elkaar, zowel met een functionele als een emotionele doelstelling. Mensen die elkaar niet kennen, werken ook niet samen. Mensen die elkaar leren kennen, leren elkaar vertrouwen en besluiten dan om samen te werken.