Community Gent vzw

postadres

p/a Lindenpark 12
9831 Deurle

Voor persoonlijk contact en afspraken

Bart Vandesompele – Gedelegeerd bestuurder

e-mail

tel

facturatiegegevens

Ondernemingsnummer: BE 0848235405

Bank: BE45 0016 9613 1589 – BIC: GEBABEBB

Community Gent vzw
c/o Lindenpark 12
9831 Deurle

Uw persoonsgegevens worden door Community Gent vzw, Ampla House Coupure Rechts 88  9000 Gent,info@communitygent.be verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen opinfo@communitygent.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt uop deze pagina.