Leden & partners

silhouettes

 

Leden van Community Gent

(zie de logo’s van onze leden op deze pagina, niet exhaustief)

Community Gent is een ontmoetingsplaats waar mensen en organisaties elkaar ontmoeten met als doel zich actief in te spannen om van Gent als community een nog betere plaats te maken om te leven, wonen, werken. De Community Gent faciliteert, geeft de mogelijkheid om…, maar stelt zichzelf niet centraal. De Community Gent “enabled”, en maakt samenwerking en creativiteit mogelijk, vooral door onbekenden aan elkaar voor te stellen en samen-werken te stimuleren.

Community Gent (DCG) is een organisatie die als hoofdtaak heeft Gentenaars (of “Gent gebruikers”) te verbinden rond één centraal gegeven: Gent nóg beter maken dan nu om in te wonen, leven, werken. We kunnen daarbij steunen op heel wat bestaande en positieve elementen zoals:

 • de kracht en historiek van Gent als stad
 • de positieve uitstraling van de Provincie
 • de economische kracht van de regio
 • de fierheid Gentenaar te zijn
 • het vernieuwende beleid van de politici: de investeringen in mobiliteit en onderwijs om er maar enkele te noemen. Deze manier van werken kan worden samengevat onder de noemer “connecting the dots”, de juiste partners bij elkaar brengen met de juiste ideeën. DCG brengt mensen bij elkaar, zowel met een functionele als een emotionele doelstelling. Mensen die elkaar niet kennen, werken ook niet samen. Mensen die elkaar leren kennen, leren elkaar vertrouwen en besluiten dan om samen te werken.

 

 

Doelgroepen van DCG

 

DCG heeft verschillende doelgroepen die een rol spelen in de dagelijkse werking.

 • De leden (82), uit alle mogelijke sectoren die in Gent actief zijn
 • De structurele partners (9)
 • Innovatieve bedrijven
 • De belanghebbenden (nu vertaald in 2000 emailadressen)
 • De stad Gent en alle daaraan verbonden diensten
 • De media – lokaal en nationaal
 • De Gentse bevolking en bredere regio

 

 

Leden

Partners