Projecten

Een I-bar voor het Rabot ?Aangezien iedere cultuur een traditionele ontmoetingsplaats heeft, kan een i-Bar worden beschouwd als een soort insaka of baraza in het digitale tijdperk[1]. We moeten het digitale technologie op een intelligente manier kunnen implementeren in deze samenleving in volle transitie. i-Bar biedt een oplossing, door te fungeren als een plaats waar we zoeken naar digitale innovaties met sociale en economische meerwaarde. Lokale toegang bieden tot globale middelen, digitale instrumenten en co-creatieve technieken, dat is de insteek. Met andere woorden, i-Bar is een 21ste eeuws buurthuis met een hoge ‘i-Barheidsfactor’.

i-Bar zou perfect passen binnen Creatief Kwartier Rabot. We hebben nood aan een locatie waar we op zoek gaan naar digitale innovaties door en voor de buurtbewoners. Dat doen we via idee- en conceptverdieping in samenwerking met experten, creatievelingen, onderzoekers, game- en web developers. Vervolgens worden de ideeën en concepten verder uitgewerkt door coaches.

De activiteiten in de i-Bar dienen ook om de talenten en vaardigheden van buurtbewoners te onderkennen, om de samenwerking tussen bewoners en andere instanties te optimaliseren of om buurtprojecten en lokale start-ups via crowdsourcing- en crowdfundingcampagnes te stimuleren[2].

Kortom, i-Bar is een plaats waar ideeën tot leven komen!

i-Bar gaat de uitdaging aan om nieuwe verbindingen tussen verschillende mensen en uiteenlopende culturen te maken en om via technologie sociale/economische problemen op te lossen. Creatief Kwartier Rabot toonde reeds interesse in het concept van i-Bar om thema’s als kansarmoede of werkloosheid, verstedelijking of diversiteit op een duurzame en innovatieve manier trachten aan te pakken.

Hoe kunnen partners van De Community bijdragen ?

Ideeën tot leven brengen to better your neighborhood and your livelyhood, is het belangrijkste doel van i-Bar! Partners van De Community kunnen  helpen met inhoudelijke bijdragen: meedenken uitrol project?  Inbreng van het netwerk?  Doorverwijzing naar financiële partners? Partneren in subsidiedossier, Zoeken en/of ter beschikking stellen van geschikte locatie?


info:idropsvzw2014

To do lijst

Documenten