Nieuws

18958_klappeningent_eventbanners4
2018/07/21

Klappen in Gent – provincie, stad, universiteit, religie

Klappen in Gent – 4de avond – Jan Briers, Daniel Termont, Rik Van de Walle, Mieke Van Hecke

4 grote Gentse persoonlijkheden op één podium, het was me de avond wel van straffe Gentenaren gisteren in de St Jacobskerk. Veel volk in de kerk, we telden 150+ aanwezigen. Meteen was het duidelijk dat de kerk een ontmoetingsplaats kan zijn, en dat die optie duidelijk bestaat !
De openingsvraag zette meteen de toon voor een boeiend en eerlijk debat over de toekomst van Gent en onze regio, op vlak van cultuur, maatschappelijke keuzes, ondernemerschap en diversiteit. Jazeker de universiteit had een rol kunnen spelen als objectief klankbord voor een aantal maatschappelijke veranderingen in Gent zoals het mobiliteitsplan. Allen waren het er over eens: het Gentse DNA wordt bepaald door de aanwezigheid van de Universiteit Gent en de studenten in de stad. Anders was Gent een provinciestadje geweest, opperde de Burgemeester.
Ook in het ondernemerschap vinden Stad en Universiteit elkaar. Eén voorbeeld: imec, of de fusiepartner van het vroegere Gentse iMinds. Toch moest de discussie van maandag ll. in Klappen in Gent even rechtgetrokken worden: Gent heeft geen “digitale mankepoot” door te kiezen voor City of People ipv aan City of Things zoals ergens anders in “zot van A.” In Gent horen we geen Calimero’s te zijn vond de rector en of hij gelijk had. Gent was wakker en dat is een rol van Community Gent als “city challenger”.
Calimero’s zijn we ook niet als het op cultuur aankomt. Jan Briers maakte dat meteen duidelijk en slaagde er in om als Provinciegouverneur ook een lans te breken voor cultuur als bindmiddel tegen isolatie en onbegrip t.o.v. elkaars gewoontes en culturele achtergronden: muziek verbindt en er kon een grapje af over de nabijheid van de ambtswoning van de Provincie bij de Vlasmarkt: elke avond en ochtend brengt muziek de mensen daar bij elkaar. Kan het ook een basis zijn om de brug te slaan tussen diverse culturen, en waarom zijn de Gentse Feesten vooral in hoofdzaak “witte feesten”? Hier ligt de grootste uitdaging vonden alle aanwezigen: hoe betrekken we de kleinere, andere culturen beter bij onze invalshoeken, of is het omgekeerd?
Onderwijs moet meer zijn dan enkel “nuttige vakken aanleren”, vond Mieke Van Hecke. Het moet ook opleiden tot kritische en betere mensen; we mogen niet vervallen in een moreel deficit door enkel mensen op te leiden die iets moeten kunnen en functioneel zijn. De “homo universalis” weet u wel. Waarmee we weer bij de universiteit aanbelandden.
En zo vloeide alles mooi in elkaar. Het waren 4 fijne mensen die door de kritische vragen van moderator Lisbeth Imbo aanvoelden dat ze samen als burgemeester, gouverneur, religie en rector een taak hadden die verder ging dan hun vriendschap. Mieke maakte zich zorgen over de hardheid in onze maatschappij, hoe snel we mensen en politici in het bijzonder veroordelen, en hoezeer politici een moeilijke en ernstige job hebben met steeds complexer wordende dossiers. Maar dat is niets wat goed en universeel opgeleide mensen niet aankunnen. Nu nog de uitdaging aannemen om er samen iets van te maken. Wie faciliteert deze uitdaging? – Community Gent zou dit kunnen, als onafhankelijk samenwerkingsverband tussen alle Gentse organisaties.