Nieuws

18723_Banner_blanco_klein
2018/03/22

G100: Gentenaars zorgen voor elkaar

Gentenaars zorgen voor elkaar – woensdag 25/4/2018 – Flanders Expo – 11u30/15u30

We staan voor diverse uitdagingen. Hoe kunnen we jongeren laten helpen binnen de ouderenzorg? Moeten we meer werk maken van geïntegreerde zorg over culturen en generaties heen? Formele en informele zorg, gaan die hand in hand? Hoe doen we dat dan? Wat als mijn huisarts opeens een app wordt? Wat als je niet thuis kan blijven wonen? Hoe houden we zorg betaalbaar? We zullen die dag werken met concrete cases waarin het thema zorg centraal staat. De resultaten van de G100 brainstorm zullen ter beschikking gesteld worden van alle organisaties en overheden.

Hoe maken we van Gent een sociale en inclusieve stad die uitsluiting, armoede en eenzaamheid samen met haar burgers wil aanpakken?

SCHRIJF U HIER IN: https://goo.gl/forms/vQCg6aQw2OlQQ6S62

Twee trajecten, twee inleiders om 11u30 op 25 april 2018, en u kan kiezen voor één van de twee trajecten:

 

Diversiteit in de zorg – Prof. Dr. Sara Willems UGent

Een wachtzaal bij een huisartspraktijk Gent: 12 nationaliteiten, leeftijd tussen 2 weken en 93 jaar, mannen en vrouwen, de meest uiteenlopende beroepen en opleidingsniveaus.

In haar inleiding geeft prof. dr. Sara Willems een kijk op hoe divers de samenleving in Gent precies is. Ze ontkracht daarbij een aantal mythes en geeft het publiek voer voor discussie over wat diversiteit betekent voor de organisatie van de zorg.

 

Digitalisering van de gezondheidszorg: niet doemdenken maar vooruitdenken in Gent – Prof. Pascal Verdonck UGent

Industrie 4.0 refereert aan de vierde industriële revolutie, waarbij alle systemen met elkaar verbonden kunnen worden en kunnen communiceren. Op die manier leiden een doorgedreven digitale evolutie en dichtheid samen met connectiviteit tot nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en dienstverleningen, en nieuwe verdienmodellen. Hierdoor heeft technologie in de nabije toekomst een nog grotere impact hebben op de preventieve, diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de geneeskunde en de gezondheidszorg. Hoe kunnen we hierover vooruitdenken en handelen  in Gent?​

Sara Willems zw_wPascal Verdonck zw w

 

Programma – woensdag 25 april 2018 – Deelname G100 is GRATIS

 • Plaats: Flanders Expo
 • 11u: Ontvangst
 • 11u30: Inleiding:
  • Bart Vandesompele, Gedelegeerd Bestuurder Community Gent
  • Diversiteit in de zorg, Prof. Dr. Sara Willems
  • Digitalisering van de gezondheidszorg, Prof. Pascal Verdonck
 • 12u15: Start G100 (ronde tafels)
 • 13u: Lunch
 • 15u: Slot
 • 15u15: Aansluiten bij bestaand programma beurs Health&Care
  • Peter Hinssen in duo met dhr. Christophe Mouton (algemeen directeur AZ Maria Middelares
 • 17u15-18u: Zorgdebat met de verschillende deelnemers w.o. Jo Vandeurzen (moderator: Wim De Vilder)

 

Extra luik aan het programma

 • Start VIP diner (apart inschrijven, en extra te betalen)
  • 18u45-24u: Zorgfeest, mits inschrijving en betaling van uw deelname – schrijf u hier in – http://www.health-care.be/nl/Bezoekers/communitygent

 

Wie of wat is Community Gent?

Community Gent is een onafhankelijk samenwerkingsplatform van verschillende Gentse organisaties uit de sectoren cultuur en ontspanning, economie, overheid, onderwijs samen met de Stad Gent. Onze partners zijn privébedrijven met een hoog sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Deze G100 kwam tot stand met de actieve inbreng van Community Gent, IMEC, Ministery of Makers, vzw iDrops, UGent, Partena, VOKA, Educat en Zorgnet-Incuro.

Tijdens de G100 besteden we ook aandacht aan iTCH!, en dit ism VOKA. iTCH! is een online, gratis en international platform rond gezondheidszorg en staat voor interaction, technology, co-creation en health. Op iTCH! kan iedereen zijn of haar ideeën of suggesties in het kader van innovatie in de gezondheidszorg delen. Deze ideeën worden dan projecten waar verschillende geïnteresseerden aan kunnen deelnemen en meewerken om het in een latere fase concreet uit te werken. Dit platform kadert in het EDUCAT-project, gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeëen Programma 2014-2020.

  logo_EDUCATpov-logo-rgb