Nieuws

uitnodiging 18 november finaal
2017/10/04

Community Gent steunt wereldwijde actie van Zonta

Zaterdag 25 november 2017 wordt er wereldwijd onder impuls van de United Nations de aandacht gevestigd op het thema: ‘Say No to violence against women’.

Naar aanleiding hiervan hebben een 5-tal vrouwen organisaties (o. a. Zonta, Soroptimist en ook De Wijze Vrouwen van Community Gent) zich verenigd om dit thema uitvoerig te belichten. Het zou zeer fijn zijn om alle leden van de Community Gent en ook de Wijze vrouwen van Gent en Jong en Wijs  en andere geïnteresseerden hierbij uit te nodigen ten persoonlijke titel.

Ook is er plaats om een oranje signaal te geven in de week van18/11/207 t.e.m.  25/11/2017 vb een ORANJE blad met als opschrift: ‘Vrouwen tegen geweld ( U Gent & UN)’ aan alle vensters, zou een ludieke actie kunnen zijn.

Tevens kan er worden gesponsord ( zie bijlage). De opbrengst zal naar specifieke organisaties gaan die zich voor dit thema inzetten.

In naam van Zonta Area Director 05  Nicole Viaene, zij wij zeer blij jullie een persoonlijke uitnodiging te bezorgen voor het zeer belangrijke symposium : ‘Vrouwen tegen geweld’ op 18/11/2017 in het Pand te Gent. Prorector Anne De Paepe, erelid Zonta Gent II, zal onze eregaste zijn.

Het is uniek dat een 5-tal vrouwenorganisaties dit zeer beladen thema aandurven met een fantastische affiche van sprekers, experten ter zake.

In bijlage vinden jullie de affiche en het begeleidend schrijven. Wij hopen op een manifeste aanwezigheid van 314 geëngageerde  vrienden – mannen en vrouwen van diverse leeftijd – die geïnteresseerd zijn in dit thema. Er zijn kosten noch moeite gespaard om dit event te organiseren en er is ruimte voor netwerking tijdens een zeer verzorgde lunch tussen 12u30 en 14u.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten op 18/11/2017. Graag zo vlug mogelijk inschrijven via www.zonta-area05.be